Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Про затвердження Положення про порядок приватизації комунального майна територіальної
167.49 Kb.
НазваПро затвердження Положення про порядок приватизації комунального майна територіальної
Дата конвертації06.07.2013
Розмір167.49 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Про порядок приватизації
II. Порядок подання та розгляд заяв на приватизацію.
IV. Визначення ціни об’єктів приватизації.
V. Участь трудових колективів в процесі приватизації.
VI. Вступ у право власності і порядок розрахунків за придбане майно. Реалізація та контроль за виконанням договірних умов.
ПРОЕКТУКРАЇНА
МАЛОКУЧУРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗАСТАВНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сімнадцята сесія сільської ради

VІ скликання.
Р І Ш Е Н Н Я №__-17/13.
___________ 2013 року село Малий Кучурів
Про затвердження Положення про порядок

приватизації комунального майна територіальної

громади с. Малий Кучурів.
Відповідно до п.30 ст.26, п.5 ст.60 закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", Законів України "Про приватизацію майна державних підприємств", "Приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", на виконання Указу Президента "Про невідкладні заходи щодо прискорення приватизації майна в Україні", і Положення про порядок визначення та застосування способів приватизації об'єктів малої приватизації, затвердженого наказом Фонду держмайна України № 1511 від 30.07.98 р., сільська рада в и р і ш и л а :


  1. Затвердити Положення про порядок приватизації комунального майна територіальної громади с. Малий Кучурів, що додається.Сільський голова Кушнірик В.Ф.

ПОЛОЖЕННЯ

^ ПРО ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦІЇ

КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА В с. МАЛИЙ КУЧУРІВ
1. Загальні положення.

1.1. Положення про порядок приватизації комунального майна в с. Малий Кучурів розроблене у відповідності з Законами України «Про приватизацію майна державних підприємств», приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», Указу Президента «Про невідкладні заходи щодо прискорення приватизації майна в Україні», Положення про порядок визначення та застосування способів приватизації об’єктів малої приватизації, затвердженого наказом ФДМ України № 1511 від 30.07.98 р.

1.2. Положення встановлює механізм приватизації комунального майна, а також регламентує взаємодію сільської ради та виконавчого комітету .

1.3. Об’єктами приватизації є:

1.3.1. Окреме індивідуально визначене майно (будівлі, споруди та нежитлові приміщення), незалежно від їх вартості.

1.3.2. Гідротехнічні споруди штучних водосховищ на території сільської ради.

1.4. Органом приватизації та продавцем об’єктів приватизації є Малокучурівська сільська рада Заставнівського району Чернівецької області.

Покупцями об’єктів приватизації можуть бути фізичні та юридичні особи, які визначаються як покупці відповідно до бґ.5 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».

1.5. Об’єкти приватизації можуть бути придбані покупцями за рахунок власних і позичених грошових коштів.

1.6. Сільська рада після попереднього розгляду на своїх постійних комісіях, затверджує переліки об’єктів, що перебувають у комунальній власності і підлягають продажу або заборонені до відчуження.

1.7. Строк підготовки об’єктів приватизації до продажу не повинен перевищувати двох місяців з моменту прийняття рішення сільської ради про продаж.
^ II. Порядок подання та розгляд заяв на приватизацію.

    1. Заявник складає заяву у двох примірниках за встановленою формою (додається):

1-й –залишається в Малокучурівській сільській раді;

2-й – у заявника.

2.2. Заявником сплачується реєстраційний збір (плата за прийняття та розгляд документів) в розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

2.3. Заявник заповнює бланк заяви державною мовою друкованими літерами. Помарки і виправлення не допускаються. Назви іншими мовами вписуються від руки чорним чорнилом.

2.4. Заява складається з чотирьох частин. У першій частині (Об’єкт) наводяться дані про об’єкт приватизації. У другій частині (Заявник) вміщуються дані про заявника або уповноважену ним особу.

У третій частині (Спосіб) вказується спосіб приватизації, визначений сільською радою. У четвертій частині (Документи) наводиться перелік документів, які додаються до заяви, та інша інформація за вимогою сільської ради.

2.5. На заяві, що надійшла до виконкому сільської ради, проставляється дата надходження та вхідний номер. Сільський голова проставляє кількість аркушів, ставить підпис та печатку сільської ради .

2.6. Заява визнається недійсною у випадку, коли дані в ній не відповідають дійсності. Відмова в реєстрації можлива тільки, коли:

2.6.1. Заява складена не за встановленою формою.

2.6.2. Бланк заяви неправильно заповнено або є помарки та виправлення.

2.6.3. Відсутні або подані не в повному обсязі документи, передбачені четвертою частиною заяви

Обґрунтована відмова в реєстрації заяви в письмовій формі надсилається виконкомом сільської ради заявникові протягом трьох днів із дня отримання заяви.

2.7. Виконавчий комітет розглядає подану заяву та подані документи і в разі відсутності підстав для відмови у приватизації вносить пропозицію про включення об’єкта в перелік об’єктів приватизації. Результати розгляду та пропозиції надаються сільською радою, не пізніше як через місяць з дня прийняття рішення, доводяться до заявника у письмовій формі.

2.8. Відмова від участі в приватизації можлива тільки у випадках, коли особа, яка подала заяву, не може бути визнана покупцем відповідно до бґ.5 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»; законодавством встановлено обмеження щодо приватизації об’єкта; об’єкт включено до затверджених переліків об’єктів, що не підлягають приватизації.

2.9. З моменту прийняття рішення про приватизацію об’єкта комунальної власності щодо нього припиняється чинність Закону України «Про підприємства в Україні» у частині купівлі, продажу, передачі, обміну, здачі в оренду, надання безоплатно, списання майна, надання та одержання кредитів у розмірах, що перевищують середньорічний рівень таких операцій за останні три роки. Якщо ці дії необхідні для ефективною функціонування підприємства, що приватизується, вони здійснюються підприємством з дозволу сільської ради.

III. Способи приватизації.

3.1. Викуп застосовується щодо об’єктів малої приватизації:

3.1.1. Не проданих на аукціоні, за конкурсом.

3.1.2. Включених до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу відповідно до рішень сільської ради

3.2. Аукціонний продаж – метод приватизації, за яким власником об’єкта стає покупець, який в ході торгів запропонував найвищу ціну.

3.3. Організація аукціонів, конкурсів:

3.3.1. Орган приватизації публікує перелік об’єктів не пізніше як за 30 календарних днів ; до дати проведення аукціону, конкурсу в засобах масової інформації.

3.3.2. Продаж об’єктів приватизації на аукціоні, конкурсі здійснюється при наявності не менше двох покупців.

3.3.3. Фізична або юридична особа, що бажає зареєструватися як учасник аукціону, конкурсу, повинна:

подати заяву на участь в аукціоні, конкурсі (додається);

- документ що засвідчує особу або представника юридичної особи, їх повноваження;

- документ про оплату реєстраційного внеску;

- документ про внесення застави в розмірі 10% від початкової ціни продажу;

- декларацію про доходи у разі придбання об’єкта приватизації за рахунок грошових коштів – для покупців – фізичних осіб.

3.3.4. Покупцю, який вніс заставу але не взяв участі в аукціоні, конкурсі або програв, у десятиденний термін після аукціону застава перераховується на вказаний у заяві рахунок.

Покупцю, який придбав об’єкт приватизації, сума застави зараховується при кінцевих розрахунках.

3.3.5. Якщо покупець висловлює бажання брати участь у купівлі кількох об’єктів, то розмір застави визначається на основі суми початкових цін цих об’єктів

Заява на участь в аукціоні, конкурсі реєструється у виконкомі сільської ради, про що робиться запис в відповідній книзі, який містить:

- реєстраційний номер та дату реєстрації; вхідний номер;

- назву особи, яка подала заяву;

- назву об’єкта приватизації, на який подано заяву;

- номер та дату платіжного документа про внесок за реєстрацію заяви;

- номер та дату платіжного документа про внесення застави;

- номер рахунку, назву та адресу банківської установи, яка обслуговує покупця.

3.3.7. Подані документи (крім паспорта) учаснику аукціону, конкурсу не повертаються. По підсумках попередньої реєстрації видається квиток учасника аукціону. При отриманні квитка Покупець розписується в журналі попередньої реєстрації.

3.4. Проведення аукціону.

3.4.1. Реєстрація учасників аукціону, які пройшли попередню Реєстрацію, здійснюється безпосередньо у приміщенні, в якому проводиться аукціон у день його проведення і завершується за 10 хвилин до початку аукціону.

3.4.2. Аукціон по приватизації майна підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади с Малий Кучурів, проводиться безпосередньо ведучим (ліцитатором), з яким сільська рада укладає відповідну угоду.

3.4.3. Аукціон починається з оголошення ведучим:

- правил проведення аукціону і поведінки учасників під час торгів;

- найменування, короткої характеристики і початкової ціни об’єкта, умов подальшої експлуатації;

- кроку аукціону, який повинен перевищувати на 10 відсотків попередню пропозицію ціни об’єкта

3.4.4. Початком торгів вважається оголошення ліцитатором початкової ціни об’єкта. Покупець, який бажає придбати об’єкт за зазначеною ціною, повинен підняти свій номер (табличка з номером видається учасникам аукціону під час кінцевої реєстрації).

3.4.5. Покупець, який бажає придбати об’єкт за вищою ціною може оголосити свою пропозицію з урахуванням кроку.

3.4.6. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення не буде запропоновано більш високу ціну ліцитатор одночасно з третім ударом молотка робить оголошення про придбання об’єкта тією особою, яка запропонувала найвищу ціну.

3.4.7. Ліцитатор має право в будь-який момент без пояснення зняти об’єкт з торгів.

3.4.8. Якщо в ході аукціону протягом хвилини після оголошення її початкової ціни продажу не виявили бажання придбати об’єкт приватизації торги припиняються.

3.4.9. Під час аукціону ведеться протокол (в двох примірниках), до якого заносяться початкова ціна об’єкта та результат торгів (ціна продажу, відомості про особу, яка одержала право на придбання об’єкта. Протокол підписується ліцитатором та фізичною особою-представником юридичної особи, яка одержала право на придбання об’єкта і затверджується сільським головою в триденний термін. У разі відмови від підпису протоколу аукціону покупцем об’єкт вважається непроданим і може бути повторно проданим на аукціоні.

3.4.10. Учасник, який відмовився від підписання протоколу, якщо це підтверджується фактом, підписаним трьома незацікавленими особами, позбавляється права на подальшу участь в аукціоні по продажу даного об’єкта.

3.4.11. Протоколи аукціону зберігаються у виконкомі сільської ради . Копія протоколу видається переможцю аукціону.

3.5. Продаж за конкурсом полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об’єкта, або за рівних умов – найвищу ціну.

3.6. Проведення конкурсу.

3.6.1. Вибір покупців комунального майна за конкурсом здійснює конкурсна комісія. До складу комісії входять представники сільської ради, виконавчого комітету.. Кількість членів комісії становить 7 чоловік. Голову комісії та персональний склад призначає голова сільської ради.

3.6.2. Конкурсна комісія визначає умови та термін проведення конкурсу. До умов конкурсу можуть бути віднесені:

а) початкова ціна продажу об’єкта;

б) впровадження заходів щодо захисту навколишньою середовища, дотримання екологічних норм чи найкращих екологічних наслідків експлуатації об’єкта;

в) зобов’язання щодо збереження спеціалізації підприємства;

г) інші умови на розсуд конкурсної комісії.

Умови конкурсу затверджує сільська рада.

3.6.3. Для участі в конкурсі покупець подає до конкурсної комісії план приватизації об’єкта, який повинен включати:

а) назву і місцезнаходження об’єкта;

б) відомості про покупця;

в) запропоновану покупцем ціну продажу об’єкта;

г) зобов’язання щодо умов конкурсу;

д) додаткові зобов’язання щодо подальшої експлуатації об’єкта.

3.6.4. Конкурс здійснюється у два етапи. На першому етапі, оголошується попередній переможець конкурсу. Інформація про його пропозиції доводиться до всіх учасників конкурсу. Якщо протягом п’яти робочих днів від них не надходять додаткові пропозиції то попередній переможець оголошується остаточним переможцем. При наявності інших пропозицій проводиться додаткове засідання конкурсної комісії, на якому розглядаються додаткові пропозиції учасників конкурсу та визначається остаточний переможець.

3.6.5. Робочі засідання конкурсної комісії є закритими. Рішення про вибір попереднього та остаточного переможця конкурсу приймається 2/3 голосів присутніх голосів комісії.

3.6.6. Ціна продажу визначається у ході конкурсного розгляду. Продаж об’єкта не може здійснюватися за ціною, нижчою 70% його початкової ціни.

3.6.7. Після закінчення засідання конкурсною комісією складається протокол, в якому зазначаються такі відомості:

- умови конкурсу;

- пропозиції учасників конкурсу;

- бґрунтування вибору переможця;

- відомості про учасників конкурсу,

Протокол підписується усіма членами конкурсної комісії та надається сільській раді. Результати конкурсу затверджує сільська рада.

3.6. Між продавцем та покупцем укладається договір купівлі-продажу не пізніше як у 5-денний термін з дня затвердження міською радою результатів аукціону, конкурсу.

3.7. Учасник аукціону, конкурсу, визнаний переможцем, але який відмовився від підписання договору купівлі-продажу, відшкодовує міській раді вартість робіт пов’язаних з підготовкою об’єкта до продажу та проведенню аукціону, конкурсу, про що укладається додаткова угода потенційним покупцем до проведення аукціону визначення ціни об’єктів приватизації.

^ IV. Визначення ціни об’єктів приватизації.

4.1. Визначення ціни об'єктів приватизації здійснюється на засадах:

- експертної оцінки у разі його продажу шляхом викупу або продажу одному покупцю та інших випадках, передбачених законодавством;

- застосування заходів фінансової реструктуризації з метою запобігання банкрутству підприємств, погашення простроченої заборгованості перед міським бюджетом, Пенсійним фондом, із заробітної плати.

4.2. З метою визначення початкової ціни продажу на аукціоні, за конкурсом або ціни об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу, виконком сільської ради проводить оцінку майна згідно з Методикою оцінки вартості об'єктів приватизації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України № 1114 від 22.07.1998 р.

^ V. Участь трудових колективів в процесі приватизації.

Соціальні гарантії працівникам приватизованого підприємства.

5.1. Для спільної участі в приватизації об'єкта громадяни можуть створювати господарські товариства, в тому числі із членів трудового колективу, в порядку, встановленому законодавством України.

5.2. Господарське товариство, до складу якого ввійшло не менш 50 відсотків працівників підприємства, майно якого приватизується шляхом продажу на аукціоні чи за конкурсом користується пріоритетним правом на придбання цього майна за рівних запропонованих умов купівлі, а також правом на розстрочку платежу на строк не більше одного року з початковим внеском не менше 30 відсотків ціни, за яку придбано майно на аукціоні, за конкурсом.

53. Господарське товариство, створене членами трудового колективу об'єкта малої приватизації яке не стало переможцем аукціону або конкурсу, одержує 10 відсотків від продажу цього об'єкта.

У разі відмови трудового колективу одержати зазначені кошти, члени трудового колективу не можуть бути звільнені з роботи протягом одного року з ініціативи власника приватизованого об'єкта або уповноваженого ним органу.

5.4. Не допускається звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом 6 місяців роботи придбаного об'єкта.

При недотриманні покупцем зобов'язань щодо збереження протягом визначеного терміну кількості робочих місць (за винятком скорочення робочих місць, пов'язаних із санацією та реструктуризацією підприємства), він сплачує штраф у розмірі 12-кратної суми середньої заробітної плати кожного звільненого працівника та у місячний термін поновлює кількість скорочених робочих місць. Кошти від штрафних санкцій перераховуються на рахунок служби зайнятості за місцезнаходженням приватизованого об'єкта.

^ VI. Вступ у право власності і порядок розрахунків за придбане майно. Реалізація та контроль за виконанням договірних умов.

6.1. Право власності на комунальне майно підтверджується договором купівлі-продажу, який укладається між покупцем та керівником або уповноваженим представником органу приватизації:

6.1.1. На протязі 5 календарних днів з дня затвердження органом приватизації результатів аукціону, конкурсу.

6.1.2. На протязі одного місяця від дати затвердження сільським головою висновків експерта про вартість об’єкта приватизації для об'єктів, що підлягають приватизації шляхом

викупу, при умові відсутності заборгованості по орендній платі.

За оформлення договору купівлі-продажу покупцем вноситься плата в розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

6.2. Договір включає:

6.2.1. Назву підприємства, його адресу,

6.2.2. Відомості про продавця та покупця.

6.2.3. Остаточну ціну продажу об'єкта на аукціоні, за конкурсом або розмір викупу.

6.2.4. Взаємні зобов'язання продавця і покупця.

6.2.5. Номери їх розрахункових рахунків

6.2.6. Назви і адреси банківських установ

До договору включаються зобов'язання сторін, які були визначені умовами аукціону, конкурсу чи викупу, відповідальність та правові наслідки їх невиконання.

6.3.Забороняється подальше відчуження об'єкта приватизації без збереження зобов'язань, визначених умовами конкурсу, аукціону чи викупу для нового власника.

6.4. У двотижневий термін з дня переходу права власності на об'єкт приватизації у разі його подальшого відчуження копії документів, що підтверджують цей перехід, повинні бути подані новим власником до виконкому сільської ради . Сільська рада має право вимагати від нового власника виконання зобов'язань, визначених договором купівлі-продажу, і застосовувати до нього у разі їх невиконання санкції згідно із законодавством.

6.5. У разі розірвання або визнання недійсним договорів купівлі-продажу у судовому

порядку, у зв’язку з невиконанням їх умов, відшкодування покупцям вартості об’єктів приватизації проводиться на підставі рішення суду, арбітражного суду з коштів позабюджетного фонду приватизації, отриманих від повторного продажу цих об'єктів, у порядку встановленому Фондом державного майна України.

6.6. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів у банківську установу на обумовлені договором рахунки як оплату за придбаний об'єкт приватизації

а) покупець зобов'язаний внести зазначені платежі протягом 30 календарних днів (включаючи день оплати через банк) з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу на об'єкт приватизації. Термін оплати може бути продовжено ще на 30 календарних днів за умови оплати не менше як 50 відсотків ціни продажу об'єкта на момент терміну сплати;

б) якщо протягом 30 календарних днів з дня нотаріального посвідчення відповідного договору покупець не вніс на позабюджетний міської ради кошти в сумі 50 відсотків від ціни продажу об'єкта приватизації, то він не отримає дозволу на продовження терміну оплати. В такому випадку він сплачує на рахунок позабюджетний рахунок пеню, яка нараховується не більше подвійної річної облікової ставки Національного банку України, розрахованої на кожний день простроченого платежу (облікова ставка встановлена НБУ х 2 / к-ть календарних днів в році : 100 % х сума недоїмки х к-ть днів прострочки платежу) від суми недоплати (недоїмки), що склалася після 30 днів з дня нотаріального посвідчення договору, включаючи день сплати недоїмки;

в) якщо покупець отримав дозвіл сільської ради на продовження терміну оплати, але не розрахувався повністю за придбаний об'єкт приватизації протягом 60 днів з дня нотаріального посвідчення договору, то він сплачує на користь Продавця пеню, яка нараховується не більше подвійної річної облікової ставки Національного банку України, розрахованої на кожний день простроченого платежу від суми недоплати (недоїмки), що склалася після 60 днів з дня нотаріального посвідчення договору, включаючи день сплати недоїмки;

г) у випадку, якщо Покупець протягом 60 днів з дня нотаріального посвідчення договору не розрахувався за об'єкт приватизації або відмовився його прийняти, договір може бути розірвано або визнано недійсним на вимогу сільської ради за рішенням суду або арбітражного суду.

д) у випадку розірвання або визнання недійсним договору купівлі-продажу з передбачених п.6.2.7 даного Положення, покупець сплачує на позабюджетний рахунок неустойку в розмірі 20 відсотків від ціни продажу об'єкта.

Сплата неустойки здійснюється таким чином:

- якщо покупець не вніс за придбаний об'єкт приватизації грошові кошти, то він сплачує на позабюджетний рахунок сільської ради нараховану суму неустойки протягом двадцяти календарних днів з дня розірвання договору купівлі-продажу;

- якщо покупець вніс за придбаний об'єкт приватизації грошові кошти, сума яких менша суми неустойки, то доплаті підлягає різниця між нарахованою сумою неустойки та внесеною покупцем сумою грошових коштів, яка перераховується протягом двадцяти календарних днів з дня розірвання договору купівлі-продажу. У даному випадку грошові кошти, внесені Покупцем за об'єкт приватизації, поверненню не підлягають;

- якщо покупець вніс за придбаний об'єкт приватизації грошові кошти, сума яких перевищує суму неустойки, то внесені покупцем грошові кошти у розмірі нарахованої суми неустойки зараховуються на позабюджетний рахунок сільської ради:

- у разі несплати покупцем неустойки в установлений термін на її суму нараховується відповідно із законодавством;

ж) у випадку розірвання або визнання недійсним договору купівлі-продажу з причин, не

передбачених п.6.2.7 даного Положення, покупець відшкодовує сільській раді всі та збитки, понесені нею в процесі підготовки об'єкта до приватизації та у зв'язку з розірванням чи визнанням недійсним договору купівлі-продажу.

Відшкодування сільській раді затрат і збитків та сплата штрафних санкцій проводиться покупцем у порядку передбаченому законодавством України та за домовленістю сторін.

У разі відмови покупця добровільно відшкодувати зазначені платежі, вони стягуються з покупця в судовому порядку.

і) у випадку розірвання або визнання недійсним договору купівлі-продажу об'єкта покупець зобов'язаний:

- у місячний термін з дня розірвання або визнання недійсним договору купівлі-продажу врегулювати з сільською радою всі майнові та фінансові питання щодо користування об'єктом приватизації за період з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;

- в десятиденний термін з дня розірвання або визнання недійсним, покупець повинен повернути договір купівлі-продажу сільській раді по акту прийому-передачі об'єкта приватизації, що був переданий йому відповідно до умов договору.

к) за недопущення працівників сільської ради на об'єкт приватизації, протидію чи перешкоджання проведенню ними перевірки дотримання умов договору на покупця об'єкта приватизації накладається штраф у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожний встановлений факт;

л) штрафи стягуються з винних осіб за рішенням суду в установленому порядку.

Сплата штрафних санкцій не звільняє покупця від виконання договірних обов'язків в період дії умов договору:

м) якщо приватизація комунального манна здійснюється шляхом його продажу з розстрочкою платежу, термін і порядок сплати неустойки регулюється договором купівлі-продажу;

6.7. Після повної сплати за об'єкт продажу на протязі семи днів уповноважений представник сільської ради та новий власник підписують акт передачі приватизованого об'єкта.

6.8. Протягом 15 календарних днів з дня укладання договору купівлі-продажу міська рада подає в місцевій пресі інформацію щодо об'єктів проданих з аукціону, шляхом викупу.

Секретар сільської ради Громко Л.В.

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Про затвердження Положення про порядок приватизації комунального майна територіальної iconІнформаційне повідомлення управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради про результати конкурсу на право оренди нежитлових приміщень
Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради у відповідності...

Про затвердження Положення про порядок приватизації комунального майна територіальної iconПро затвердження Положення про порядок та умови оренди майна спільної власності територіальної громади села Малий Кучурів
Відповідно до статтей Цивільного, Господарського кодексів України, Закону України «Про оренду державного та комунального майна»,...

Про затвердження Положення про порядок приватизації комунального майна територіальної iconУправління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради у відповідності до Закону України Про
Харківської міської ради 6 скликання від 16. 11. 2011р. №492/11, оголошує про намір передати в оренду нежитлові приміщення та майно,...

Про затвердження Положення про порядок приватизації комунального майна територіальної iconУправління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради у відповідності до Закону України Про
Харківської міської ради 6 скликання від 16. 11. 2011р. №492/11, оголошує про намір передати в оренду нежитлові приміщення та майно,...

Про затвердження Положення про порядок приватизації комунального майна територіальної iconУправління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради у відповідності до Закону України Про
Харківської міської ради 6 скликання від 16. 11. 2011р. №492/11, оголошує про намір передати в оренду нежитлові приміщення та майно,...

Про затвердження Положення про порядок приватизації комунального майна територіальної iconУправління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради у відповідності до Закону України Про
Харківської міської ради 6 скликання від 16. 11. 2011р. №492/11, оголошує про намір передати в оренду нежитлові приміщення та майно,...

Про затвердження Положення про порядок приватизації комунального майна територіальної iconУправління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради у відповідності до Закону України Про
Харківської міської ради 6 скликання від 16. 11. 2011р. №492/11, оголошує про намір передати в оренду нежитлові приміщення та майно,...

Про затвердження Положення про порядок приватизації комунального майна територіальної iconУправління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради у відповідності до Закону України Про
Харківської міської ради 6 скликання від 16. 11. 2011р. №492/11, оголошує про намір передати в оренду нежитлові приміщення та майно,...

Про затвердження Положення про порядок приватизації комунального майна територіальної iconПоложенн я про порядок приватизації нежитлових приміщень в м. Чернівці
України з питань приватизації. Положення регламентує визначення черговості, способів та форм приватизації нежитлових приміщень, порядок...

Про затвердження Положення про порядок приватизації комунального майна територіальної iconР І шенн я
Про затвердження Положення про конкурсну комісію з продажу майна, з метою вдосконалення процесу приватизації майна, що перебуває...

Додайте кнопку на своєму сайті:
windocs.com.ua


База даних захищена авторським правом ©windocs.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
windocs.com.ua
Реферати
Автореферати
Методички
Документи

опубликовать
Головна сторінка