Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Урок наслідки деградації природних компонентів цілі уроку
47.37 Kb.
НазваУрок наслідки деградації природних компонентів цілі уроку
Дата конвертації22.07.2013
Розмір47.37 Kb.
ТипУрок
Зміст
Ерозія ґрунтів
Водна ерозія ґрунтів (земель).
IV. Практична робота
УРОК 8. НАСЛІДКИ ДЕГРАДАЦІЇ ПРИРОДНИХ КОМПОНЕНТІВ

Цілі уроку: ознайомити учнів із наслідками деградації при­родних компонентів; розвивати вміння викорис­товувати знання попередніх курсів; виховувати бережливе ставлення до природи.

Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації із зображенням

процесів деградації природних компонентів та їх наслідків.

ХІД УРОКУ

 1. Організаційний етап

 2. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів
 1. Що таке деградація природи?

 2. Які причини деградації природних компонентів?

 3. Яка роль людини в деградації природних компонентів?

 4. Чи потрібно зберігати природні компоненти?

III. Вивчення нового матеріалу

Наслідки деградації природних компонентів найбільш сильно торкнулися ґрунтів та сільськогосподарського виробництва. Частка пасовищ і сіножатей за останній період суттєво не змінилася і залишається на досить низькому рів­ні, хоча в багатьох країнах їхня питома вага нерідко досягає 50 %. Майже не збільшуються площі полезахисних лісонасаджень, немає помітних зрушень у структурі агроландшафтів. На сьогодні в користуванні перебуває майже 1 млн га ріллі з крутизною схилу понад 5° та ще 2,1 млн га ріллі — зі схилами від 3 до 5°. Загальна площа сільськогосподарських угідь із крутизною схилів понад 3° становить 4,5 млн га, у тому числі ріллі — 3 млн га, або, відповідно, 10,7 і 9,1 % усієї площі зазначених видів угідь. Такі угіддя необхідно поступово перепрофілювати, змінивши напрям використання, або консервувати з метою природної реабілітації, переводити в бюсферно-охоронні території або включа­ти до природозаповідного фонду. Наслідки неефективного землекористування суспільство змушене компенсувати дедалі більшими додатковими затратами матеріально-технічних і трудових ресурсів.

^ Ерозія ґрунтів (від лат. егоз — роз'їдання) — руйнування і знос поверх­невих, найбільш родючих, горизонтів і підстиляючих їх порід вітром (вітрова ерозія) або потоками води (водна ерозія). Землі, що зазнали руйнування у про­цесі ерозії, називають еродованими. До ерозійних процесів відносять також промислову ерозію (руйнування сільськогосподарських земель унаслідок будів­ництва й розробки кар'єрів), військову ерозію (воронки, траншеї), пасовищну ерозію (внаслідок інтенсивного випасу худоби), іригаційну (руйнування ґрун­тів під час будівництва каналів і в разі порушення норм подивів) тощо. Однак справжнім лихом для землеробства залишаються водна ерозія (до неї схильний 31 % суходолу) і вітрова ерозія (дефляція), що активно діє на 34 % поверхні суходолу.

Під вітровою ерозією розуміють видування, перенесення і відкладення найдрібніших ґрунтових часток вітром. Інтенсивність вітрової ерозії залежить від швидкості вітру, стійкості ґрунту, наявності рослинного покриву, особливостей рельєфу й від інших чинників. Значно впливають на її розвиток антропогенні чинники. Активізують ерозійні процеси знищення рослинності, нерегульований випас худоби, неправильне застосування агротехнічних заходів.

^ Водна ерозія ґрунтів (земель). Під водною ерозією розуміють руйнування ґрунтів тимчасовими водними потоками. Розрізняють такі форми водної еро­зії: площинну, струменисту, яружну, берегову. Умови для прояву водної ерозії створюють природні чинники, а основною причиною н розвитку є виробнича

діяльність людини. Зокрема, поява нової важкої ґрунтооброблювальної тех­ніки, що руйнує структуру ґрунту, є однією з причин активізації водної ерозії в останні десятиріччя. Інші негативні антропогенні чинники: знищення рос­линності й лісів, надмірний випас худоби, відвальна обробка ґрунтів тощо.

Серед різних форм прояву водної ерозії значної шкоди навколишньому при­родному середовищу, і насамперед ґрунтам, завдає яружна ерозія. Екологічні збитки від ярів величезні. Яри знищують цінні сільськогосподарські землі, спричиняють інтенсивний змив ґрунтового покриву, замулюють малі річки й водосховища, створюють густорозчленований рельєф.

^ IV. Практична робота

Тема роботи. Вплив інтенсивності ерозійних процесів

на стан ґрунтового покриву

Мета роботи: провести аналіз впливу інтенсивності ерозійних процесів на стан ґрунтового покриву.

Обладнання й матеріали: картки для практичної роботи з алгоритмом об­числення інтенсивності ерозії, робочий зошит.

Картка для практичної роботи

Інтенсивність водної ерозії (Ф) вимірюють за втратою ґрунтом його маси (т) з одиниці площі (5) за одиницю часу (?) і виражають у тоннах на гектар (т/га) за формулою:

Я = т/(8-і)

Хід роботи

 1. Обчисліть інтенсивність ерозії ґрунтів для трьох ділянок (кожна площею
  1 га), якщо ерозія тривала протягом одного місяця, а втрати маси ґрунту
  становили 1, 5 і 10 тонн для першої, другої та третьої ділянки відповідно.
  Вкажіть, на якій з ділянок ґрунт постраждав найсильніше.

 2. Обчисліть місячну інтенсивність ерозії ґрунтів для двох ділянок (кожна
  площею 1 га), якщо ерозія тривала протягом двох місяців для першої (втра­
  та маси ґрунту становила 8 тонн) і трьох місяців — для другої (втрата маси
  ґрунту становила 9 тонн). Вкажіть, на якій з ділянок ґрунт постраждав най­
  сильніше.

V. Домашнє завдання

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Урок наслідки деградації природних компонентів цілі уроку iconУрок поняття «деградація природи». Основні причини деградації природних компонентів цілі уроку
Урок поняття «деградація природи». Основні причини деградації природних компонентів

Урок наслідки деградації природних компонентів цілі уроку iconУрок структура сучасної екології та її місце в системі наук цілі уроку
Цілі уроку: проаналізувати структуру сучасної екології, визна­чити її місце в системі наук; розвивати навички практичного застосування...

Урок наслідки деградації природних компонентів цілі уроку iconТема уроку
Льне співвідношення природних І господарських угідь. Обґрунтування територіальної структури природних угідь. Нормування антропогенних...

Урок наслідки деградації природних компонентів цілі уроку iconУрок: «Закономірності поширення фауністичних комплексів» Цілі уроку
Навчити розрізняти види тварин, занесених до Червоної книги України, наводити приклади акліматизації та реакліматизації тварин

Урок наслідки деградації природних компонентів цілі уроку iconУрок правознавства, 9 клас Цілі уроку: • визначити зміст понят­тя «адміністративне право»
Обладнання: схеми №1, 2 «Адміністративне право», ват­ман, маркери, інформаційні блоки для учнів

Урок наслідки деградації природних компонентів цілі уроку iconТема уроку. Вирази із змінними. Цілі вирази. Раціональні вирази. Мета уроку
Мета уроку: повторення та узагальнення відомостей про числові ви­рази, вирази із змінними; ознайомлення учнів з цілими та раціональними...

Урок наслідки деградації природних компонентів цілі уроку iconУроку: Причини деградації Сруджа та його мотиви переродження
Зима. Навколо біліють сніги. Мороз ніби пензлем розмалював вікна. Дерева обсипані інеєм І обліплені снігом

Урок наслідки деградації природних компонентів цілі уроку iconЗакон України “Про донорство крові та її компонентів” регулює відносини, пов'язані з розвитком донорства крові та її компонентів, забезпеченням комплексу соціальних,
Розвиток донорства крові та її компонентів є важливою соціально необхідною справою держави

Урок наслідки деградації природних компонентів цілі уроку iconУрок 22 Тема. Модернізація Російської імперії
Росії; розповідати про реформи Олександра II та їх наслідки; характеризувати зовнішню І колоніальну політику Російської імперії;...

Урок наслідки деградації природних компонентів цілі уроку iconКомплексна фізико-географічна (ландшафтна практика)
Студент – фізико-географ безпосередньо в природі спостерігає зміни, які відбуваються в ландшафтах при взаємодії компонентів природи...

Додайте кнопку на своєму сайті:
windocs.com.ua


База даних захищена авторським правом ©windocs.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
windocs.com.ua
Реферати
Автореферати
Методички
Документи

опубликовать
Головна сторінка