Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Наукова робота Пошук нових та впровадження відомих методів навчання, термінологія, теорія перекладу, переклад. •Монографії
50.03 Kb.
НазваНаукова робота Пошук нових та впровадження відомих методів навчання, термінологія, теорія перекладу, переклад. •Монографії
Дата конвертації19.08.2013
Розмір50.03 Kb.
ТипДокументы
Наукова робота

Пошук нових та впровадження відомих методів навчання, термінологія, теорія перекладу, переклад.
Монографії

Пилипів О.Г. Sententiae Latinae ad usum medicorum. Латинська медична фразеологія. – Львів: Медицина Світу, 2000.

Пилипів О.Г. Сучасна латинська медична термінологія. – Львів: вид-во ЛНУ ім. І.Франка, 2000.

Содомора П.А. Терміносистема Святого Томи з Аквіну. – Львів: Сполом, 2010. – 288 с.

Содомора П.А. Філософія мови: українська перекладна література (на матеріалі перекладів "Одіссеї" Гомера). – Львів: Сполом, 2012. – 136 с.
Переклади

Платон. Держава / Пер. з давньогрецької та коментарі Коваль-Гнатів Дз.Ю. – Київ: Основи, 2000. – 355 с.

Григорій Ниський. Життя Мойсея / Пер. з давньогрецької Коваль-Гнатів Дз.Ю. – Львів: Свічадо, 2001. – 116 с.

Теофраст. Характери // Дзвін / Пер. з давньогрецької Коваль-Гнатів Дз.Ю. – 2003. - №2. - С. 67-82.

Кемпінські А. Шизофренія / Переклад лат. виразів Содомори П.А. - Львів: Видавництво Мс, 2004. - 202 с.

Микола Кавасила. Життя в Христі / Пер. з давньогрецької Коваль-Гнатів Дз.Ю. - Львів: Свічадо, 2005. – 168 с.

Августин Блаженний. Про Місто Боже / Пер. з лат. Содомори П.А. // Патріярхат. – 2005. - № 4. – С. 21.

Діонісій Ареопагіт. Про небесну ієрархію / Пер. з грецької Содомори П.А. // Патріярхат. – 2005. - № 5. – С. 19.

Микола Кaвасила. Пояснення Божественної Літургії / Пер. з давньогрецької Коваль-Гнатів Дз. Ю. – Львів: Свічадо, 2007. – 128 с.

Платон. Держава // У кн..: Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права / Пер. з давньогрецької Коваль-Гнатів Дз.Ю. - Київ: Українська Правнича Фундація, “Книги для бізнесу, 2009. - С. 13 - 89.

Кирило Єрусалимський. Містагогійні катехизи / Пер. з давньогрецької Коваль-Гнатів Дз.Ю. – Львів: Свічадо, 2009. – С. 30-56.

M. Hrushevsky. History of Ukraine-Rus. - Edmonton-Toronto, 2010. – Переклад лат. виразів Содомори П.А..

Святий Тома з Аквіну. Сума Теології / Пер. Содомори П.А. Львів, 2011. – 520 с.

Гай Светоній Транквілл. Життєписи дванадцяти цезарів / Пер. з латинської Содомори П.А. - Львів: Сполом, 2012. – 280 с.

Оріген. Про молитву / Пер. з давньогрецької Коваль-Гнатів Дз.Ю. – Львів: Свічадо, 2012. – 112 с.
Публікації

Смольська Л.Ю. Під тінню Гіппократових осель. Бібліографічний довідник А. Содомори. – Львів, 2000. - С. 5-6.

Смольська Л.Ю. Розвиток семантики лексеми to himation у грецькій мові. Наукова спадщина проф. Семчинського і сучасна філологія. – Київ, 2001. - С. 418-422.

Содомора П.А. Причини та вияви українізації тексту (на матеріалі “Одіссеї” П.Ніщинського) / Іноземна філологія. - 2004. - Вип. 115. - С. 114-119.

Коваль-Гнатів Дз.Ю. Класична філологія – як життя і доля. – Каменяр. – 2005.- №5. - C. 8

Коваль-Гнатів Дз.Ю. Загадка Сапфо. У кн.: Сапфо: Збірник статей / упор. О. Галета, Є. Гулевич. – Львів: Літопис, 2005. – С. 83-91.

Коваль-Гнатів Дз.Ю. Античність і Леся Українка // У кн.: Мовні і концептуальні картини світу: Збірник статей. – Вип. 21. – Ч. ІІ. – К., 2007. – С. 34-40.

Коваль-Гнатів Дз.Ю. Грецька літера “θ” у стихії українського слова // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної: Матеріали сьомої науково-практичної конференції. – Ч.1. - Полтава, 2008. – С. 279-284.

Коваль-Гнатів Дз.Ю. Короткі зауваги до дублетності слів у медичній термінології // У кн.: Викладання іноземних та латинської мов як складова сучасної концепції гуманізації та гуманітаризації освіти у світлі Болонського процесу: Матеріали навчально-методичного семінару-наради завідувачів кафедр іноземних мов за фаховим спрямуванням і латинської мови та медичної термінологій – Львів: ЛНМУ імені Данила Галицького, 2008. – С. 124 – 127.

Sodomora P.A. Translation as a Sign of National Identity // Presentation Abstracts 11th Annual Fulbright Conference “Identity and Memory in Post-Soviet Ukraine”. – Kyiv, 2008. - P. 65-66.

Sodomora P.A. Synonyms and Identity of Denotation: a Problem in the Semiotics of Translation / Semiotics Society proceedings, Houston, Univ. of St. Thomas, 2009. - P. 75.

Матеріали навчально-методичного семінару-наради завідувачів кафедр латинської мови та медичної термінології у ВНЗ України “Актуальні проблеми підвищення ефективності практичних занять з латинської мови” – м. Івано-Франківськ: МДУ, 2010:

- Смольська Л.Ю., Янковська Н.В. Ефективність кредитно-модульної системи при вивченні латинської мови для студентів фармацевтичних факультетів. – С. 5-6.

- Власенко О.Р., Хирівська Н.О., Шега Д.Г. Принципи відбору фармацевтичної лексики для практичних занять (згідно програми, складеної за Бoлонською угодою). – С. 12-14.

- Содомора П.А. Синонімія, аналогія та подвійний переклад: проблема двомовності у фармацевтичній термінології. – С. 14 – 15.

- Крив’як Б.Я. До проблеми створення навчального словника для студентів-іноземців фармацевтичного факультету. – С. 15-17.

- Коваль-Гнатів Дз.Ю. Антична міфологія у назвах дерев і квітів (фармацевтична лексика).– С. 17 – 19.

Содомора П.A. Співдія вибору і скерування у діахронному аспекті / Соціогуманітарні проблеми людини, № 5. – Львів, 2010. – С. 76.

Содомора П.A. Соціальна природа людини в Аристотеля, Августина і Томи / Соціогуманітарні проблеми людини, № 4. – Львів, 2010. – С. 55.

Коваль-Гнатів Дз.Ю. Неоміфологічний образ митця в «Орфеєвому чуді» Лесі Українки / Леся Українка і сучасність / Збірник наукових праць. – Т.5. – Луцьк: Волинський національний університет. – 2010. – С. 80–88.

Мартин В.О. Система клінічних термінів як предмет мовознавчого розгляду / Вісник національного університету «Львівська політехніка» № 676 , 2010. – С. 26-30.

Коваль-Гнатів Дз.Ю. Проблеми створення електронного підручника з латинської мови для студентів фармацевтичних вузів / Гуманітарна складова вищої освіти: проблеми та перспективи. Статті та тези: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (14-15 квітня 2011р. м. Харків). – Х.: Вид-во НФаУ, 2011. – (Сер. ”Наука”) - С. 339-342.

Содомора П.A. Інтелект, мислення, розуміння у системі термінів Святого Томи з Аквіну / Наука, релігія, суспільство, № 2. – Донецьк, 2011. – С. 167.

Содомора П.А. Закон, право і справедливість у текстах Святого Томи з Аквіну (на матеріалі "Суми теології") / Науковий вісник філософського факультету ЛНУ ім. І. Франка, №14. - Львів, 2011. – С. 124.

Содомора П.А., Мартин В.О. Греко-латинські префікси та їх відображення в українській філософській та медичній термінології / Вісник національного університету «Львівська політехніка», № 709 , 2011. – С. 116-120.

Мартин В.О. Опис історії виникнення, становлення і розвитку латинської хірургічної термінології / Наукові записки національного університету «Острозька академія» // Cерія «Філологічна». – Вип. 20, Острог, 2011. – С. 245 - 249.

Мартин В.О. Становлення давньогрецької граматичної термінології (на матеріалі Демокріта, Платона, Арістотеля) / Науковий вісник Чернівецького університету // Романо-слов’янський дискус. – Вип.565. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – С. 73-76.

Шан М.Ю. Мовна експлікація концепту «іншість» (на основі «Історії» Геродота) / Мар’яна Шан // Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки // Філологічні науки. Мовознавство. – Вип. №3 (4). – Луцьк: Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – С. 75-79.

Шан М.Ю. Сократівський ідеал людини (на прикладі “Апології Сократа” Платона) / Науковий вісник Чернівецького університету // Романо-слов’янський дискус. – Вип. 565. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – С. 216-220.

Содомора П.А. Підмет і предмет як еквіваленти термінів “суб’єкт” – “об’єкт” (на матеріалі “Суми теології” Томи з Аквіну) / Гілея: науковий вісник. – Вип. 56. - 2012. – С. 344.

Содомора П.А. Корелятивні терміни: особливості відтворення семантики (на матеріалі “Суми теології” Томи з Аквіну) / Гілея: науковий вісник. – Вип. 60. - К.: 2012. – С. 391.

Содомора П.А. Терміни «буття», «суще», «існуюче»: чи є між ними різниця? / Гілея: науковий вісник. – Вип. 59. - К.: 2012. – С. 488.

Мартин В.О. Префіксальний та суфіксальний способи термінотворення в латинській хірургічній термінології / Наукові записки, серія: Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 104 (1). - Кіровоград, 2012. – С. 450-454.

Милик О.В. Мовна репрезентація концепту «любов» у пізньолатинському романі / Наукові записки, серія: Філологічні науки (мовознавство). - Вип. 104(2). - Кіровоград, 2012. – С. 248-252.

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Наукова робота Пошук нових та впровадження відомих методів навчання, термінологія, теорія перекладу, переклад. •Монографії iconНейромаркетинг: іноземний досвід використання
Тому стає актуальним пошук та використання більш нових та дієвих методів залучення нових споживачів та стимулювання купівлі певних...

Наукова робота Пошук нових та впровадження відомих методів навчання, термінологія, теорія перекладу, переклад. •Монографії iconН аціональний університет “Києво-Могилянська академія” кафедра інформатики
На даний момент розвинуті системи машинного перекладу реалізують переклад за вказаними розробником або користувачем-коректором алгоритмам...

Наукова робота Пошук нових та впровадження відомих методів навчання, термінологія, теорія перекладу, переклад. •Монографії iconФормування творчих здібностей учня через музейну педагогіку
Сьогодні педагоги шукають нових методів навчання учнів за єдино правильним принципом: навчання із захопленням, навчання із радістю...

Наукова робота Пошук нових та впровадження відомих методів навчання, термінологія, теорія перекладу, переклад. •Монографії iconРобоча програма з фахового вступного іспиту з основної іноземної мови основна іноземна мова І переклад
Робоча програма з основної іноземної мови І перекладу для студентів за напрямом підготовки 020303 філологія, спеціальністю 02030304...

Наукова робота Пошук нових та впровадження відомих методів навчання, термінологія, теорія перекладу, переклад. •Монографії iconВажливою ланкою процесу навчання математиці є контроль знань І умінь школярів. Від того, як він організований, на що націлений, істотно залежить ефективність
Для цього ведеться велика робота щодо вдосконалення форм І методів контролю. Ця робота завжди пов'язана з прагненням більш повно...

Наукова робота Пошук нових та впровадження відомих методів навчання, термінологія, теорія перекладу, переклад. •Монографії iconТема досвіду: «Впровадження активних методів навчання на уроках фізики.»
Станіславчицького нво ( загальноосвітня школа І-ІІ ст. – дитячий садок) Ставищенської районної ради Київської області

Наукова робота Пошук нових та впровадження відомих методів навчання, термінологія, теорія перекладу, переклад. •Монографії iconЛабораторна робота з теми «Наближені методи обчислення коренів рівнянь»
Мета: обчислити принаймні один корінь рівняння трьома пропонованими способами c точністю d = 01, порівняти: час виконання роботи...

Наукова робота Пошук нових та впровадження відомих методів навчання, термінологія, теорія перекладу, переклад. •Монографії iconВолодимира Гнатюка Ткачук Вадим, Чумак Галина Теорія І практика машинного перекладу Тернопіль 2006
Мп до теперішнього часу було розроблено І спроектовано більше сотні реально працюючих систем у різних країнах світу. Більшість з...

Наукова робота Пошук нових та впровадження відомих методів навчання, термінологія, теорія перекладу, переклад. •Монографії iconСучасні вимоги до функціональних матеріалів потребують як пошук нових, так І модифікацію властивостей існуючих сполук. В останні роки з метою отримання нових
Наявність внутрішніх упорядкованих структур приводить до появи нових незвичайних властивостей таких матеріалів. В якості прикладу...

Наукова робота Пошук нових та впровадження відомих методів навчання, термінологія, теорія перекладу, переклад. •Монографії iconУроку
Теорія літератури. Початкові поняття про світову лі­тературу. Оригінал І переклад

Додайте кнопку на своєму сайті:
windocs.com.ua


База даних захищена авторським правом ©windocs.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
windocs.com.ua
Реферати
Автореферати
Методички
Документи

опубликовать
Головна сторінка